GreenBoss.cz

GreenBoss.cz

LESNÍ PĚSTEBNÍ PRÁCE aneb Děláme svět zelenější....
Firma GREENBOSS za posledních pár let vysadila 400 000 stromů na rozloze cca 700 000 m2. Většinu z nich v Královehradeckém a Libereckém kraji. Celkově ročně pečuje o 100 Ha nově vysazených lesů. Neustále rozšiřuje své kapacity, aby dosáhla následujícího cíle a tím je 1 000 000 nově vysazených stromků...

Péče o zeleň a údržba venkovních ploch
Kompletní údržba zeleně
Arboristika
Rizikové kácení
Rekultivace ploch
Technická celoroční údržba ploch (logistické areály, parkoviště, chodníky)

Prodej sadebního materiálu
Nabízíme kompletní sortiment sadby
Zalesňování lesních pozemků
Okrasné dřeviny
Ovocné dřeviny

Kompletní správa lesů
Správa lesních pozemků
Těžba a přibližování
Pěstební činnost
Služba ,, Odborného lesního hospodáře"
Výkup dříví
Poradenství pro vlastníky lesů 

Mapa